- Grunnen til en slik oppfordring er at det viser seg at man opplever at det er stor blanding av arter over hele området. Fra Møre meldes det om stor torskeinnblanding i fisket etter blant annet lyr, og nordover er dette et problem både når det gjelder fisket etter sei og hyse, skriver kystfiskarlaget i meldingen.

Dobbel effekt

Norges Kystfiskarlag poengterer at de er klar over at det er oppfordret til å sette av kvantum av fartøykvotene til bifangstfiske.

- Vi har imidlertid opplevd at svært mange ikke våger å sette av slike kvantum, av redsel for at man skal få tidlig refordeling, og at man dermed kan risikere å miste deler av sin kvote.

Norges Kystfiskarlag vil uttrykke tilfredshet over at Fiskeridirektoratet og departementet i år har vært fast i spørsmålet om refordeling, og ikke latt seg presse. En slik fasthet vil over tid gi resultater, et resultat er at fiskerne i den minste flåten vil stole på at de ikke risikerer å få redusert sine kvoter gjennom tidlig refordeling. Dermed vil man i neste omgang oppnå at fiskerne tør sette av kvantum av sine kvoter til bifangst, heter det i meldingen.

Tredjelandskvoten

Dagen situasjon er at det nærmest er umulig å drive fiske etter andre arter uten at det er stor innblanding av torsk.

For å holde fiskeriaktiviteten i gang både i flåten og på landanleggene ber vi om at det tillates bifangst på inntil 25 – 30 prosent torsk allerede nå, og at den ubrukte tredjelandskvoten blir brukt til dette formålet