Den folkekjære og lekne hvithvalen har blitt kjendis, og er sist observert i Hammerfest, hvor den oppholder seg i indre havn.

Fiskeridirektoratet var tilstede i Hammerfest med patruljebåten «Rind» i forrige uke og har eget kontor i Hammerfest.

– Vi observerer situasjonen til hvalen forløpende – om den tar til seg mat og om den klarer seg selv, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet for forvaltning av sjøpattedyr i Norge – med hjemmel i havressursloven.

– Hvaler er frittlevende dyr. Denne hvalen ser ut til å finne mat på egenhånd, og det er derfor tilrådelig at den får mulighet til å forsøke å klare seg selv, sier Holmefjord.

Anbefalinger

Fiskeridirektoratet har vurdert den nåværende situasjonen til hvalen og har følgende budskap:

Vi anbefaler at man ikke mater hvalen.

Av sikkerhetshensyn for både mennesker og dyr fraråder vi at man svømmer med hvaler.

Man bør holde avstand til hvalen slik at den ikke blir skadet og får anledning til å tilpasse seg livet i det fri.

Vi anbefaler på nåværende tidspunkt at man ikke flytter hvalen så lenge den klarer seg selv.

– Fiskeridirektoratet vurderer fortløpende situasjonen og eventuelle løsninger dersom det på et tidspunkt blir tydelig at hvalen ikke klarer å tilpasse seg et liv utenfor fangenskap, sier Holmefjord.

Befridde hvalen fra seletøy

Fiskeridirektoratets sjøtjenesten ble for to uker siden kontaktet av fiskere i Finnmark etter at en kontaktsøkende hvithval ble observert utenfor Ingøy. Hvalen hadde seletøy festet rundt kroppen.

En av sjøtjenestens oppgaver er å håndtere hval som har gått seg fast i fiskeutstyr eller lignende.

Patruljebåten «Rind» satte kursen for Ingøy, hvor hvalen holdt seg i nærheten av fisker Joar Hesten. Våre inspektører fastslo at hvitvalen var påført et stramt seletøy.

Etter gjentatte forsøk på å løsne beltet, gikk Joar Hesten i vannet med våtdrakt og lyktes med å feste hvalfrigjøringsutstyret inspektørene hadde med. Dermed løsnet seletøyet og hvithvalen svømte befridd avgårde.

Etter dette har hvalen svømt fra Ingøy til Hammerfest.