Fortsatt ble det tatt stor garnfangster utenfor Senja, og Norges Råfisklag kan rapportere om følgende fiskeriuke for Troms:

Løksfjord AS

Garnfangster opp mot 5,3 tonn, linefangster på vel 2,1 tonn i hovedsak torsk.

Atlantic Seafood Skjervøy

Garnfangster på 1,3 tonn torsk, snurrevadfangst på knappe 18,6 tonn torsk.

Torsvågbruket AS

Garnfangster på vel 5,3 tonn torsk, Linefangster på vel 3,2 tonn.

Årvikbruket

Garnfangster på knappe 6,3 tonn i hovedsak torsk.

Aksel Hansen, Senjahopen

Garnfangster på vel 10,7 tonn torsk, juksafangster på vel 2,6 tonn torsk, snurrevadfangster på 16,1 tonn torsk.

Henry Johansen Drift AS, Vengsøy

Garnfangster på vel 2,3 tonn, linefangster på 2,4 tonn hyse, 5,8 tonn torsk, juksafangster på vel 1,6 tonn torsk.

Br. Karlsen AS, Husøy

Garnfangster opp mot 15,3 tonn i hovedsak torsk.

Karlsøybruket AS

Garnfangster opp mot 6 tonn torsk, snurrevadfangster på 48 tonn torsk.

Ivan Lorentzen AS, Brensholmen

Garnfangster på 3,8 tonn torsk.

Nergård Senja AS

Garnfangster på vel 8,6 tonn torsk, snurrevadfangster på 36,7 tonn torsk, juksafangster på 0,5 tonn torsk.

Nord Senja Fiskeindustri AS

Garnfangster på knappe 6 tonn tosk, snurrevadfangster på 20,7 tonn torsk.

Joh. Pettersen AS, Kvaløyvågen

Garnfangster opp i 4,4 tonn i hovedsak torsk, linefangster på vel 5,5 tonn i hovedsak torsk, snurrevadfangster på vel 11,1 tonn torsk.

Torsken Havprodukter

Garnfangster på rundt 19 tonn, juksafangster på knappe 1,4 tonn torsk, snurrevadfangster på 40,5 tonn torsk.

Tromvik Fisk AS

Garnfangster på vel 8 tonn i hovedsak torsk, juksafangster på vel 0,5 tonn torsk.