- Det er veldig gledelig at det var et godt fiske i 2019, og at vi nå har fått en vurdering av bestanden fra Havforskningsinstituttet som gir rom for å øke totalkvoten i 2020. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til estimatet av bestanden på norsk sokkel i Barentshavet. Vi har derfor fastsatt en totalkvote for 2020 som skal sikre et bærekraftig uttak av snøkrabbe neste år, samtidig som den bidrar til økt stabilitet i uttaket i årene fremover, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

- Vi skal fortsette å følge utviklingen i dette fiskeriet i tett dialog med næringen og forskerne, slik at vi har gode reguleringer for utøvelsen av snøkrabbefisket fremover, sier fiskeri- og sjømatministeren.

- Havforskningsinstituttet har de to siste årene gjennomført egne tokt på snøkrabbe. Disse toktene har styrket kunnskapsgrunnlaget vårt, og å gjennomføre disse vil fortsatt være høyt prioritert fra vår side, sier Nesvik.

Det er avsatt 20 tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2020.