Havbør AS har fått utvidet tillatelse til å etablere et anlegg for levendelagring av torsk i Kongsfjord utenfor Berlevåg. Med rette farta er de klar for oppstart allerede neste år. Det er Finnmarken som skriver dette på papir i dag.

Jon Edvard Olsen, daglig leder i Havbør AS, sier til avisa at et slik anlegg vil bli bra både for Havbør og lokalsamfunnet.

Det var tilbake i 2014 at Havbør AS fikk de nødvendige tillatelser fra Kystverket for å etablere et levendefiskanlegg i Kongsfjord. Mer arbeid enn forventet har gjort at fjerningen av et gammelt fiskerianlegg og tilrettelegging av nytt har gjort at oppstarten først blir neste år.

Anlegget i Kongsfjord kan når det står ferdig ta inn opp til 700 tonn fisk. Et foreløpig skjær i sjøen for bedriften er at den levende torsken ikke får være i merdene mer enn 12 uker. Noe som gjør at Jon Edvard Olsen ikke ser grunnlag for helårsdrift.