Totalomsetningen steg til 97 millioner kroner som var opp med ti prosent i forhold til uka før. Fisket har med andre ord tatt seg noe opp. Av dette landet norske fiskere fangst for rundt 80 millioner kroner.

Omsetningen fra norske båter utgjorde 80,1 mill kroner, av det var hele 52,6 mill kroner fra fryst råstoff (46,7 mill kroner uka før). Her var det en kraftig økning i omsetningen av fryst torsk, som utgjorde 2.200 tonn og verdi 33,1 mill kroner (1.000 tonn/14,4 mill kroner i uke 39). Omsetninga av fryst hyse var på nivå med uka før, 2.100 tonn til verdi 17,1 mill kroner. Utenom torsken og hysa var det lite av andre fiskeslag som ble omsatt fryst i uke 40.

Lite fersk torsk

Omsetninga av fersk fisk fra norske båter var dermed beskjedne 27,5 mill kroner i uke 40 (ned fra 35 mill kroner uka før). Dette vitner om et meget labert kystfiske som delvis skyldes dårlig vær, faktisk har vi bare ei uke før i år med lavere omsetning av fersk fisk, 27,5 mill kroner er bare 10 % av ukeverdien i toppuka (uke 13). Av ferskkvantumet omsatt i uke 40 utgjorde torsken 590 tonn til verdi 6,1 mill kroner, av det igjen stod leveranser fra 4 ferskfisktrålere for 270 tonn, slik at torskelandingene fra kystflåten bare utgjorde vel 300 tonn.

Mye breiflabb

Etter torsken fulgte breiflabben med 240 tonn/5,0 mill kroner, der et godt fiske i Nord-Troms bidro sterkt til resultatet (102 tonn levert i Troms). Så fulgte hysa med nær 600 tonn og verdi 4,4 mill kroner, av det var 530 tonn levert fra kystflåten (200 tonn i Øst-Finnmark, 150 tonn i Vest-Finnmark, der linefisket dominerer). Vel 500 tonn sei til verdi 3,7 mill kroner kom etter hysa i verdi, her stod garn for 300 tonn, av det var 110 tonn levert i Troms hvor mørebåten «Julsund Senior» med leveranser til Karlsøybruket stod for en stor andel. Så fulgte 23 tonn kongekrabbe til verdi 1,9 mill kroner, og til sist tar vi med 35 tonn kveite der verdien så vidt passerte 1 mill kroner.

Landing fra en færøyisk og to russiske trålere i Tromsø utgjorde 16,6 millioner kroner. Kvantumet for disse båtene var 500 tonn reke, 670 tonn torsk, 75 tonn sei og 50 tonn hyse.

Bifangst

Tall for bifangstfisket etter torsk som startet 29. august, viser at det totalt er landet 2373 tonn torsk fra fartøy med hjemmelslengde under21 meteri perioden og av dette vil 1825 tonn bli avregnet av bifangstkvoten, der det totalt er avsatt 6.500 tonn. I uke 40 ble som nevnt en slakk uke og bare 220 tonn torsk ble landet i ordningen. Mange tilreisende fartøy på Finnmarka har avsluttet fisket for denne gangen og dette merkes i fisketakten. Det er registrert torskelandinger fra totalt 1.384 fartøy under21 meteri perioden.