Eksporten fordeler seg med 132 millioner kroner på torsk, 130 millioner på sei, mens resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk i august er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 7 millioner kroner i august og endte på totalt 22 millioner kroner. 18 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.