Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag ble tirsdag kveld gitt fullmakt til å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.

Landsstyrets vedtak ble gjort med 12 mot to stemmer, og kommer etter et drøyt halvår med usikkerhet om fremtiden. Som kjent fattet Fiskarlaget Nord vedtak om å melde seg ut av Norges Fiskarlag på sitt årsmøte i fjor høst.

Ifølge Fiskarlagets mønsterlover er utmeldingstiden i et slikt tilfelle to år. Denne begynner å løpe fra det første landsmøtet etter at vedtaket er fattet.

Langvarig prosess

Norges Fiskarlags neste landsmøte er høsten 2021, og partene har så langt forholdt seg til at det skulle renne mye vann i havet før Fiskarlaget Nord er ute av landsorganisasjonen. Dette var tid mange trodde ville bli brukt til forhandlinger, både med Norges Fiskarlag, men ikke minst med Nordland Fylkes Fiskarlag.

I vinter levde det også for mange et håp om at Nordland skulle finne sammen med Troms og Finnmark i en felles nordnorsk organisering.

Jobber for egen organisasjon

Men dette håpet brast utover vinteren da flere tillitsmenn i Nordland trakk seg i protest mot hvordan saken ble håndtert av styret i Nordland.

Nordland Fylkes Fiskarlags siste vedtak i saken om ny organisering innebar en mulighet for samtaler med Fiskarlaget Nord foran høstens årsmøter. Men stemningen for disse samtalene sank etter at Fiskarlaget Nord i forrige uke gikk ut med nyheten om at de arbeider for å etablere seg som landsdekkende gruppeorganisasjon under navnet KystNor.

Raskest mulig

Fiskarlaget Nord har gjort det klart at de primært ønsker å holde den nye organisasjonen innenfor Norges Fiskarlag. Men i sin pressemelding gjør landsstyret i Norges Fiskarlag det klart at anser det like sannsynlig at det jobbes for etablere KystNor utenfor fellesskapet i Norges Fiskarlag.

Landsstyret har derfor gitt Arbeidsutvalget fullmakt til å gå i forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.

- Nødvendig for å sikre fremtiden

Landsmøtet ber i sitt vedtak om at organisasjonsmodellen med etablering av to regionale landsdelslag i, samt Fiskebåt som det tredje medlemsleddet. Leder Kjell Ingebrigtsen skriver i en pressemelding at vedtaket i Landsstyret kommer etter en langvarig prosess i etterkant av utmeldingsvedtaket der man har forsøkt å komme Fiskarlaget Nord i møte i en intern prosess.

- Å gå til et så drastisk skritt som å varsle ekskludering av et medlemslag, er selvsagt ikke noen enkel avgjørelse, men Landsstyret anså at det nå var kommet til et punkt hvor dette var helt nødvendig for å sikre framtiden til Norges Fiskarlag, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han sier det nå er naturlig å gå i dialog med Fiskarlaget Nord i tråd med vedtakets punkt 3. Kjell Ingebrigtsen sier det også er viktig med en rask avklaring for medlemmenes del.

- Landsstyret i Norges Fiskarlag er tydelig på at det må gjennomføres en ryddig og forutsigbar overgang til Nord-Norges Fiskarlag for lokallag og enkeltmedlemmer i Troms og Finnmark.

Slik lyder vedtaket fra Landsstyret:

  • 1 Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til at årsmøtet i Fiskarlaget Nord 18. september i 2020 vedtok å melde laget ut av Norges Fiskarlag, og at laget under henvisning til Norges Fiskarlags lover gikk inn i en oppsigelsestid som innebar at laget skal være fullverdig medlem av Norges Fiskarlag til og med Landsmøtet 2023.

  • 2 Landsstyret konstaterer at Fiskarlaget Nord setter fram ultimative krav for fortsatt medlemskap og at laget planlegger en ny organisering som også kan være utenfor fellesskapet i Norges Fiskarlag. Etter Landsstyrets oppfatning er dette en opptreden og arbeidsform som ikke samsvarer med organisasjonens lover (illojal opptreden) og det gir grunnlag for å ekskludere laget fra Norges Fiskarlag, jamfør Norges Fiskarlags lover paragraf 10.

  • 3 Landsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.

  • 4 Norges Fiskarlag skal opprettholde sin funksjon som landsomfattende organisasjon for norske fiskere. Landsstyret anmoder Fiskarlaget Midt-Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag snarest om å gå sammen for å organisere et nytt Nord-Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen i den grad lagene selv ønsker det.

  • 5 Norges Fiskarlag vil likeså anbefale medlemslagene som i dag utgjør «Samarbeidsrådet Sør» om å gå sammen i en organisering av et Sør-Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen i den grad lagene selv ønsker det.

  • 6 Landsstyret anser at dette forslaget til videre framdrift i organisasjonssaken er i samsvar med de føringer som er gitt av Landsmøtet i Norges Fiskarlag, jamfør landsmøtevedtakene 8a/19 og 8/17. LS anmoder om at så mye som mulig av avklaringer av en ny organisering med et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag gjøres ferdig til Landsmøtet i november 2021. Landsstyret forutsetter at det gjennomføres en ryddig og forutsigbar overgang til Nord-Norges Fiskarlag for lokallag og enkeltmedlemmer i Troms og Finnmark.

Les Kyst og Fjords saker om Norges Fiskarlag her