Med andre ord har havneområdene mer eller mindre vært en sammenhengende byggeplass de siste årene. Samtidig det er ingen ting som tyder på noe snarlig opphold – selv om de offentlige utbyggingene stort sett er ferdigstilte. Nå planlegger blant annet Båtsfjord Sentralfryselager en omfattende utbygging som alene vil koste minst et tresifret millionbeløp.

Havnevesenet får seg til gjengjeld en liten pause – og har ingen umiddelbare storprosjekter på gang. I hvert fall ikke for øyeblikket.

Små justeringer gjenstår

- Nå er det bare litt småpusk som gjenstår før vi er i mål, sier havnesjef Morten Albertsen. Mudringene som Kystverket har stått for er ferdig og Havnevesenets egne store prosjekter, utbyggingen av dampskipskaia samt servicekaia er i mål.

Det er bare noen små justeringer som mangler, men det vil de avvente med til over vinteren før de gjennomføres.

- I så måte kan man si at vi er i mål, sier en tilfreds havnesjef.

Havnesjef Morten Albertsen sier utbyggingene både har vært kompliserte og krevende. Men endelig er de i mål. Foto: ØYSTEIN INGILÆ

Komplisert

Prosessene som har pågått siden 2016 har vært både kompliserte, ressurskrevende og ikke minst vært gjenstand for til dels høylytte diskusjoner. Havnevesenet måtte dra inn rettsapparatet for å få orden mellom byggherre, stat og entreprenører.

- Men det er nå tilbakelagte forhold og vi har en god tone med alle parter. Derfor skal vi si oss godt fornøyd og ikke minst slå fast at Båtsfjord har fått fantastiske havneforhold som vil stå seg i årevis.

Blant de fremste

I samme periode har Båtsfjord også satset tungt på landsstrøm, og kan i dag skilte med landstrømanlegg som dekker 44 skip, fordelt på fire kaianlegg. Her har Fiskerihovedstaden blitt en av de fremste på landsbasis og er dermed i skarp rute i forhold til det grønne skiftet. Til sammen har landstrømsatsingen kommet på 40 millioner kroner, inkludert et tilskudd på 25 millioner kroner fra Enova.

- Uten de solide tilskuddsordningene fra Enova, hadde denne satsingen neppe latt seg gjennomføre. Selv om det også kostet havna dyrt, er dette en svært viktig investering siden elektrifisering av havneanlegg etter hvert vil tvinge seg fram som en del av det grønne skiftet. Vi har nå fått unna de viktigste investeringene og har dermed posisjonert oss godt, sier Albertsen.

Vil betale seg

Når man summerer opp kostnadene i infrastrukturtiltak ender man på rundt 400 millioner kroner. Foruten landsstrømsatsingen har utbyggingen av dampskipskaia og servicekaia endt på 150 millioner kroner, mens kystverkets omfattende mudringsarbeid alene kostet 170 millioner kroner. I tillegg er det gjort flere mindre tiltak som gjør at Albertsen mener utbyggingene sannsynligvis har passert 400 millioner.

- Det er velanvendte penger. For investeringslysten blant private aktører er stor, og jeg tror at vi vil få mange positive effekter på sikt, sier Morten Albertsen.