På en pressekonferanse nå klokken åtte framholder forsvarsminister Bjørn Arild Gram at regjeringen har besluttet å heve kontrakten og avslutte innfasingen av NH90-helikoptrene som ble bestilt for over 20 år siden.

Helikoptrene har ikke oppfylt kravene hverken i forhold til operasjonsevne eller leveranse. Fortsatt mangler ett av helikoptrene som Norge bestilte for over tjue år siden.

Forsvarsministeren sier at de har gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte med NH90 ved å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarsektoren sin side. Konklusjonen er negativ.

Dermed besluttet regjeringen å heve kontrakten med tilbakevirkende kraft.