Onsdag gjennomførte Sjømat Norge sin generalforsamling i Trondheim - uten noen overraskelser. Inger-Marie Sperre ble gjenvalgt som styreleder, i tråd med valgkomiteens innstilling.

Organisasjon i medvind

– Jeg føler selvsagt på ansvaret for hva det vil si å sitte som styreleder i Sjømat Norge. Det er en organisasjon i medvind, og vi ser at det vi driver med, setter spor, sier Sperre.

Arne E. Karlsen ble valgt som ny 1. nestleder og Elin Tveit Sveen ble valgt som ny 2. nestleder.

Arne E. Karlsen ble valgt som 1. nestleder. Foto: Øystein Ingilæ

Sperre trekker fram at det går godt i næringen, men det er også utfordringer som må adresseres.

– Vi har med oss et godt, bredt styre og en dyktig administrasjon til å sikre bærekraftig vekst og takle utfordringene framover, sier Sperre.

Sperre sikter til kjente utfordringer for næringen.

– Mangel på råstoff i industrien og beholde en konkurransedyktig foredlingsindustri blir viktig framover, i tillegg skal vi fortsette det systematiske arbeidet med å sikre bærekraft i havbruket og en miljøvennlig vekst, sier Sperre.

Oppfordring til regjeringen

Hun legger også til en oppfordring til regjeringen:

– Jeg håper at regjeringen er klok og har mot nok til å ta de grepene som må til for å videreutvikle næringen, sier Sperre.

Med dagens valg forblir 4 av 10 styremedlemmer kvinner. Nytt ved årets generalforsamling er ny kvinnelig 2. nestleder i styret, Elin Tveit Sveen. Tveit Sveen har sittet i hovedsstyret til Sjømat Norge i seks år.

– Siden 2015 har vi jobbet målrettet med å øke kvinneandelen i næringen. Det er mange kompetente kvinner i bransjen, så det faller oss naturlig, men det skjer ikke uten fokus, sier Sperre.

Øvrige valgte styremedlemmer er følgende:

  • Geir Molvik (Cermaq Group AS), gjenvalgt

  • Egil Magne Haugstad (Pelagia AS), gjenvalgt

  • Merethe Holte (Insula AS), gjenvalgt

  • Trude Olafsen (AKVA Group ASA), gjenvalgt

  • Stig Nilsen (Lerøy Seafood Group ASA) gjenvalgt

  • Erlend Sødal (Skretting AS) gjenvalgt

  • Inge Berg (Nordlaks AS) gjenvalgt