Samtidig falt volumet med 22 prosent, melder Norges Sjømatråd.

Sverige, Storbritannia og Danmark var de største markedene for reker i august

Høy aktivitet i Barentshavet

Høy aktivitet i rekefisket i Barentshavet og økte landinger av kokte skallreker ga utslag på eksporten av reker i august, med en eksport på 916 tonn til 44 millioner kroner. Det er en økning i verdi på 41,5 millioner kroner og i volum 876 tonn.

Det er volumet som driver økningen, mens eksportprisen på 47,93 kroner i snitt går tilbake med 19 prosent sammenliknet med august i fjor.

Størst verdivekst til Ukraina

- Ukraina har størst verdivekst for reker totalt, med en økning i eksportverdi på 14 millioner kroner i august sammenlignet med samme måned i fjor. Det skyldes at det i august i fjor kun gikk 2 tonn, mot 239 tonn i år, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Hittil i år er Ukraina det 6. største markedet for norske reker og det største vekstmarkedet for fryste, skallreker.

Norge er en viktig tilbyder

- Utviklingen hittil i år viser at det er et behov for sunne proteinkilder som er lette å tilberede, slik som reker, og her har Norge blitt en viktig tilbyder til markedet, forklarer Josefine Voraa.

Volumnedgangen i august skyldes en nedgang i eksporten av fryste, rå industrireker til Island.