Sildelagets siste ukesoppdatering er sterkt preget av høstværet som har preget det meste av fiskefeltene i Nordsjøen.

Svært variert mellom gruppene

Ukens beste dag var mandag, med en samlet fangst på 4.200 tonn makrell. Resten av uken ble preget av uvær som begrenset fangstmulighetene, spesielt for mindre båter som opererte langs kysten.

Ringnot-gruppen sto for kvantiteten og kunne melde inn en samlet fangst på 9.200 tonn. De andre gruppene hadde på sin side lite å bidra med. Kystgruppen endte på 2.200 tonn, mens de såkalte SUK-erne tok 500 tonn, mens trål sto for de siste 300 tonnene.

Fisket i tre områder

Båtene var spredt over tre forskjellige områder. Hoveddelen av flåten opererte i Norskehavet, noen dro til UK-sonen, og de minste båtene holdt seg langs kysten.

Ifølge meldingene Sildelaget fikk fra feltene var det beskjedne makrellmengder i Norskehavet og langs kysten, noe som har gjort fangsten ekstra utfordrende. Situasjonen sørøst av Shetland, var det på sin side fisk nok, men her var været ekstra utfordrende. Men fiskerne klarte å hente 6.900 tonn av ukens kvantum her, mellom kulingbygene.

Variert størrelse

Størrelsen på fisken varierte sterkt. I Norskehavet lå gjennomsnittsvekten på rundt 450 gram, mens ved Shetland var litt mindre med et gjennomsnitt på 400 gram. I de nære kystområdene var makrellen betydelig mindre, med en gjennomsnittsvekt på rundt 250 gram.

Det ble også fisket på «Kanten» til mel og olje. Her driftet fem fartøy som kunne notere seg 720 tonn øyepål, 620 tonn nordsjøsild, knappe 500 tonn kolmule og 190 tonn hestmakrell.