Fiskeridirektøren ber samtlige mottakere om å videreformidle følgende melding til sine medlemmer:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

STOPP I KYSTFLÅTENS DIREKTEFISKE ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 18. august. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 17. august kl. 23:59.