Det sier ordfører Susan Berg Kristiansen på Værøy til Avisa Nordland.

Kyst og Fjord tok sist uke opp den samme problematikken med fiskarlagsleder Ole Martin Kjellbakk på Værøy. Han frykter for at havna ikke vil bli ferdig til 2024 slik den opprinnelig var innstilt i Nasjonal Transportplan (NTP).

En viktig grunn til det er at fylkeskommunene har fått fiskerihavnene som sitt ansvar etter at det ble overført fra staten ved Kystverket.

– Vi kan ikke vente med å komme i gang. Nå må vi jobbe raskere, og stat og fylke må komme til enighet, sier ordføreren.

På et møte med innspill til NTP i Bodø forleden tok hun spesielt opp finansieringen av de havnene i Nordland som allerede ligger inne i NTP. Det er Andenes, Røst, Værøy og Ballstad.

På Værøy gjelder det både Røssnesvågen og Sørlandsvågen.

– Førstnevnte anløpes av båter med store krav til dybde. I tillegg er det trange innløpet til vågen problematisk. Havnen benyttes av store fartøy som leverer råstoff til industrien, blant annet til Lofoten Viking. Fartøystypene som leverer råstoff, har vært i stor endring de siste årene og man ser at fangstene tas med stadig større fiskefartøy, sier hun.

– Begge havnene på Værøy ble utdypet i 2007, til en kostnad av 120 millioner kroner, noe som i ettertiden har sørget for økt aktivitet i fiskerinæringen, både på fangst- og mottakssiden, sier sier Berg Kristiansen.