- To hoteller og en møtesal som kan romme 500 mennesker. Det skal svært mye til før vi må sette begrensninger, sier Svein Reppe, administrerende direktør i NSL.

I går torsdag passerte de 200. Det er «all time high» på dette tidspunktet og 60-70 personer over fjorårstallet på samme tid. Når denne dagen er over, har de trolig passert 250. Vanligvis ender arrangementet på pluss minus 400.

- Mange bruker disse dagene til å ha ulike forretningsmøter, i tillegg til å følge deler av programmet.

Tveteråsutvalget

Reppe tror hovedårsaken til den store interessen ligger på Tveteråsutvalget, som legger fram sin innstilling for fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i midten av neste måned. Under Sjømatdagene 20.-21. januar vil utvalget for første gang gjøre rede for arbeidet i full offentlighet.

Men også fiskeriministerens redegjørelse om hva vi kan vente oss i 2015, samt Kontali Analyse og sjefsøkonom Frank Jullum i Danske bank om samme tema, vekker interesse. Mange har dessuten merket seg at det blir åpen konfrontasjon om bestandsforskninga, mellom systemkritiker Jens Christian Holst og systemforsvarer Leif Nøttestad, samt at en ikke ukjent advokat Geir Lippestad skal snakke om krisehåndtering og verdibasert kommunikasjon.

- Men i tillegg til selve programmet, er Sjømatdagene på Hell blitt en slags årlig festival, der mange har innarbeidet en tradisjon, uansett hva som måtte settes på plakaten. En rekke møter og andre interne arrangementer legges inn, ikke ulikt det vi ser under NorFishing og AquaNor, sier Reppe.