- Det etter at meklingsnemnda etter lange forhandlinger foreslo en økning av minsteprisene på de to største størrelsene av torsk med kr. 1,25, - noe som også Råfisklaget aksepterte. Dette er en viktig art for fiskerne i perioden som kommer og denne prisøkningen måtte bare komme sier Fredriksen i en pressemelding.

Fredriksen er på langt nær tilfreds med verken minsteprisene eller måten fiskekjøpernes representanter opptrer på.

– Ut fra de erfaringer vi har gjort oss ut over dette året, samt ut fra de markedskunnskapene vi har kunne minsteprisene vært satt en god del høyere sier Jan Fredriksen. Han legger til at når det kommer til vinteren vil vi se at mange kjøpere likevel vil betale over den fastsatte minsteprisen for å tiltrekke seg leverandører.

Det er et faktum at de som er avhengig av å levere til ett lokalt fiskebruk i all hovedsak blir tilbudt minstepris. Dette gjelder spesielt de aller minste fartøyene. – Det er nettopp derfor det er viktig at minsteprisen reflekterer markedsprisen. Det er ikke mulig med dagens struktur i næringen å skulle basere omsetning på en lav minstepris og at kjøperne skal betale over denne sier Jan Fredriksen.

Nestlederen i Nordland Fylkes Fiskarlag er ikke fornøyd med det totale prisbildet som nedtegnes i prislisten.

– Jeg er langt fra fornøyd med torskeprisene. For de øvrige artene har en ikke fått prisoppgang til tross for at markedene er svært gode og det forundrer meg mye, sier Fredriksen.

- Jeg legger ikke skyld på Norges Råfisklag som har godtatt tilrådingen fra Meklingsnemnda. Det som forundrer er at kjøpersiden ikke i større grad evner å se fremover og at en sammen nå har alle muligheter for å bringe norsk fiskerinæring til nye høyder. I stedet bruker altså kjøperne sine ressurser på å krangle minstepriser med fiskerne avslutter nestleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen.