Pengene skal gå til såkalte førkommersielle anskaffelser i Fiskeridirektoratets FangstID-program.

Skal sette trøkk

– Tildelingen fra Forskningsrådet vil hjelpe oss i å sette trøkk på utviklingen av nye teknologiske løsninger i fiskerinæringen. Vi er allerede gode på bærekraft, fremover må vi også være best på å dokumentere dette for å sikre oss tilgang til de høyest betalende markedene. Nye teknologiske løsninger vil bidra til ytterligere modernisering av norsk fiskerinæring, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Målet med FangstID-programmet er at det skal tas i bruk nye teknologiske løsninger om bord på fiske- og fangstfartøy for å sikre en automatisk registrering av det som hentes opp fra havet.

– I dag har vi utfordringer med at vi ikke kan fortelle nøyaktig om fiskens reise fra havet og til matfatet. Denne reisen må dokumenteres slik at vi stiller sterkest mulig, med korrekt kunnskap, når felleskapets ressurser skal utnyttes på en best mulig måte, sier Bakke-Jensen.

Inviterer til innovasjon

Fiskeridirektoratet skal nå utarbeide konkurransegrunnlag som beskriver behovene for nye løsninger. Bedrifter og kunnskapsmiljøer inviteres så til å foreslå, og tilby utvikling av innovasjoner som dekker disse behovene. Deretter inngås det avtale med leverandørene av de beste tilbudene.

Det vil settes i gang flere forskjellige forskning- og utviklingsarbeid-prosjekter samtidig.

– I tillegg til pengene fra Forskningsrådet, setter direktoratet av midler fra kontrollavgiften slik at vi som et minimum vil bruke 20 millioner kroner på slike anskaffelser de neste to til tre årene, sier Bakke-Jensen.

– Fiskeridirektoratet vil på denne måten bidra til finansiering av utvikling og uttesting av nye teknologiske løsninger sammen med næringen, forskningsinstitusjoner og teknologileverandører, sier han.