Fiskeri- og kystdepartementet har i dag vedtatt at det skal lyses ut ti nye rekrutteringskvoter.

Et sikkert kvotemessig driftsgrunnlag er en viktig forutsetning for å drive fiske med eget fartøy, og det gir større forutsigbarhet i driften.

Gjelder fra neste år

-Yngre fiskere som har kvalifisert seg gjennom fiske med eget fartøy i åpne og uregulerte fiskerier, kan gjennom denne tildelinga legge et grunnlag for sin egen arbeidsplass langs kysten, sier fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet region Finnmark skal administrere ordningen. Det tas sikte på at de som tildeles deltakeradgang, kan delta i fiske fra 1. januar 2012.