Rekordpriser på skalldyr: Arktis Fisch tilbyr 320 kroner for kongekrabben