Innføringen av nye krav til håndtering og omsetting av kongekrabbe har vist seg vanskelige å gjennomføre. Regjeringens innskjerpede regler til bilene som brukes i mobilt krabbekjøp er utsatt til januar 2020, og kravet til AIS-merking av fiskernes samleteiner vil inntil videre ikke bli håndhevet.

De nye reglene innebærer forbud mot bruk av samleteiner for kjøperne. Men nå blir også dette kravet utsatt til neste år.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at de besluttet at kravet som forbyr fiskemottak å benytte samleteiner eller andre innretninger for lagring av kongekrabbe i sjøen, utsettes til 1. januar 2020.

– Vi ser at enkelte fiskemottak har behov for å innrette seg forbudet om å benytte samleteiner for lagring av kongekrabbe i sjøen, og vi ønsker å gi disse aktørene mer tid til å gjøre nettopp det, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i pressemeldingen.

De nye tiltakene kommer etter påtrykk fra medlemmer i Sjømat Norge, som mener mobile kjøp og lagring i samleteiner i sjø kan bidra til uregulert omsetning. Disse påstandene er tilbakevist fra aktøren som benytter slike metoder for lagring og transport, men regjeringen valgte likevel å innføre tiltakene.