Olav Lavik Dikkanen fra Nesseby forteller til avisa Sagat at han frykter at Fiskeridirektoratets forslag om å innføre en minstelengde på6 meterfor fartøy på kongekrabbefiske kan bli en realitet. – Hvis dette forslaget blir vedtatt, så blir jeg regelrett kasta på land som krabbefisker, sier Olav Lavik Dikkanen fra Nesseby i Øst-Finnmark til Ságat. Han forteller at båten hans er5,30 meterlang. Det vil si at den er70 centimeterfor kort i forhold til Fiskeridirektoratets forslag om minstelengde for fartøy.

Ifølge Fiskeridirektoratet vil et forbud mot bruk av fartøy under seks meter gjelde for alle båter som fisker kongekrabbe. Det bekrefter regiondirektør i Fiskeridirektoratet, region Finnmark, Hermod Larsen, overfor Ságat. – Forslaget om å begrense mindre fartøy fra å delta i fiske etter kongekrabbe i kvotebelagte områder, handler blant annet om små fartøy er egnet og utrustet til å drive slikt fiske, sier regiondirektøren til avisa.