Det innføres fritt fiske etter hyse for fartøy i lukket gruppe på og over 15 meter hjemmelslengde som fisker med konvensjonelle redskap.

Konvensjonelle havfiskefartøy gis maksimalkvoter på 160 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 21. mai.