- Kravet om at rekene bare kan fiskes av rene reketrålere har gjort det vanskelig for Stella Polaris å få nok reker. Det har vært viktig for meg å rydde opp i en situasjon der rekeindustrien ikke får råstoffet de trenger, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fiskeriministeren besluttet fredag å oppheve vilkår som er knyttet til to reketråltillatelser som staten tildelte Stella Polaris AS i 2013. Dette innebærer at reketråltillatelsene også kan tildeles fartøy som driver annet fiske enn reketråling.

- Dette vil legge til rette for økt fangst av reker og mer råstoff til rekeindustrien i Nord-Norge, sier Sandberg.

Stella Polaris AS er en ledende produsent av kaldtvannsreker og har produksjonsanlegg i Kårvikhamn i Lenvik kommune i Troms. Bedriften arbeider også med utvikling av rekeskallsprodukter.