Råfisklagets omsetning i uke 18 er på 237 millioner kroner (foreløpig tall), som er ned fra 333 millioner kroner uka før da hele 144 millioner kroner gjaldt landinger fra utenlandske båter. I tallet for uke 18 inngår 3 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde dermed 234 millioner kroner, fordelt med 107 millioner kroner på fersklevert råstoff, og 127 millioner kroner på fryst.

Sammenlignet med 2023

Tilsvarende for uke 18 i fjor, var omsetningen 278 millioner kroner, av det var 54 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 224 millioner kroner var fordelt med 116 på fersk og 108 på fryst råstoff.

Frystomsetning

Foreløpige tall for norske båter i perioden viser 127 millioner kroner, opp fra 77 millioner kroner i uke 17. Omsetningen i uke 18 bestod i hovedsak av i underkant av 1.400 tonn hver av torsk og hyse og 1.880 tonn sei til verdi henholdsvis 61, 35 og 26 millioner kroner.

Når det gjelder landinger av fryst råstoff i uke 18 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Landingene utgjorde totalt 3.260 tonn, ned fra 3.690 tonn uken før. Reke var størst i kvantum med 2.100 tonn etterfulgt av 390 tonn hyse, 340 tonn torsk og 260 tonn sei. Rekekvantumet var levert av 3 båter. Det var leveranser av fisk fra 2 trålere, med totalt 440 tonn, derav 240 tonn sei og 200 tonn torsk. 2 autolinebåter leverte 470 tonn, av det var 210 tonn hyse, 90 tonn torsk og i underkant av 70 tonn hver av blåkveite og brosme. 2 snurrevadbåter leverte totalt 250 tonn, av det var 180 tonn hyse og i underkant av 50 tonn torsk.

Ferskomsetning

Omsetningen av fersk torsk i uke 18 utgjorde 1.850 tonn til en verdi av 63 millioner kroner, en reduksjon fra 2.140 tonn/75 millioner kroner uken før. Toppuken så langt i år er uke 10 med 12.730 tonn og 459 millioner kroner. Det er imidlertid enda et stykke igjen til de kvantumsnivåene som toppukene i vinterfisket har pleid å ligge på. I 2021 inntraff toppuka i uke 10 med 22.333 tonn/ 356 millioner kroner omsatt. Uke 10 var også toppuken i 2022 da det ble omsatt 18.042 tonn/ 447 millioner kroner. I 2023 inntraff toppuken i uke 12 da det var omsatt 19.545 tonn/ 627 millioner kroner. Tradisjonelt sett har toppukene i vinterfisket pleid å være i uke 10-12.