For å gjøre god fiske- og sjømat lett tilgjengelig for flere barn og unge, bevilger Regjeringen nå ekstramidler.

Det er kostholdsprogrammet Fiskesprell som får 3,9 millioner kroner ekstra for å øke råvarestøtten i skole og barnehage. Dette håper fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil motvirke den fallende trenden, med at nordmenns inntak av fisk og skalldyr har hatt en nedgang på 13 prosent siden 2015.

– Vi vet at prisen på fisk og sjømat er en stor barriere for å øke bruken i skoler og barnehager, uttaler Myrseth i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet onsdag 10. januar.

Men Regjeringen sier seg ikke fornøyde med dette tiltaket. For fem dager siden leverte en ekspertgruppe en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Den negative utviklingen i sjømatkonsumet har trolig flere årsaker. Regjeringen tar den negative utviklingen på alvor og ser på både årsaker og tiltak. Vi har blant annet oppnevnt en ekspertgruppe for å utrede kostnadseffektive tiltak som kan bidra til et bedre kosthold og utjevne sosiale forskjeller. Å snu trenden vil kreve en felles innsats – fra produsenter og dagligvarehandel, restauranter og kantiner, i skolen, på jobben, og selvsagt hjemme. Jeg håper flere nordmenn bruker det nye året til å sette mer fantastisk sjømat på bordet, sier Myrset i pressemeldingen.