Fiskepresset på rognkjeks er fremdeles lavt og bestanden holder seg stabil, skriver Havforskningsinstituttet. De gir råd om et totaluttak på 2 216 tonn hel rognkjeks, noe som gir en kvote på maks 400 tonn rå rogn per år.

Dette vil sikre en fortsatt moderat beskatning av rognkjeksbestanden, skriver instituttet på sine nettsider.

– Fiskepresset på rognkjeksen forblir lavt og bestanden ligger rundt referansenivået. Så akkurat nå har vi ingen bekymringer for rognkjeksbestanden, sier forsker og bestandsansvarlig Caroline Durif.

Kun råd på hunnfisk

I motsetning til andre kvoteråd, gir HI råd om mengde rogn hos rognkjeks, altså hunnfisken. Dette er fordi fiskerne får betalt for rognen, selv om de må levere hele fisken.

Kvoten anbefales å reguleres til maks 300 båter, med en makskvote på 6500 kilo rognkjeks per båt. I 2023 var fiskepresset svært lavt, med en deltakelse som gikk ned fra 41 båter i 2022 til kun 18 båter i 2023.