Det sier ordfører Tor Arne Andreassen til Lofotposten.

I likhet med mange andre kommuner i kyst-Norge har sammenslåingsdebatten preget lokalpolitikken også på Røst de siste månedene.

I motsetning til mange andre steder, har valget for røstværingene vært om de skal ha et kommunesenter «et hav unna». For det har vært snakk om å slå seg sammen med fylkeshovedstaden Bodø på andre siden av Vestfjorden.

Selv om det ikke blir kommunesammenslåing, ønsker politikerne å fortsette arbeidet med «Røst-modellen», med stor grad av interkommunalt samarbeid.

– På sikt er det tvilsomt at vi klarer oss alene. Områder som barnevern, ikt, teknisk, helse – herunder kreftsykepleie – må vi ha bistand til. Så vidt jeg husker i farten, er det snakk om 23-24 interkommunale ordninger som vi kan søke støtte til. Røst-modellen inneholder ei dør vi kan gå inn i når det trenges, sier Tor-Arne Andreassen til Lofotposten.