Dette er en nedgang på 48 prosent eller 741 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012. I mars måned ble det eksportert sild for 186 millioner kroner som er en nedgang på 46 prosent eller 156 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Russland og Ukraina er de største markedene for sild.

Det ble eksportert makrell i 1. kvartal for 478 millioner kroner, en nedgang på 39 prosent eller 302 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012. I mars ble det eksportert makrell for 106 millioner kroner, en nedgang på 25 prosent eller 36 millioner kroner fra samme måned i fjor. Kina og Russland er de viktigste markedene for makrell.