Aksjonen gjøres på grunn av gruppens utsatte risikobilde, men uten pålegg og pekefinger, skriver Norges fiskarlag på sine nettsider.

– Vi kommer om bord med en sjekkliste som legges igjen til fiskeren, sier Hilde Stange i fiskefartøyavdelingen.

Informasjonskampanjen har vært planlagt en god stund og er rettet mot fiskeflåten under 15 meter. Det er laget en tosidig sjekkliste med tips for en generell og daglig sikkerhetssjekk om bord.

Hilde Stange er seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet og informerte nylig om kampanjen på de tre regionmøtene som ble holdt for fiskerne i Midt-Norge.

Stange sier de ansatte i direktoratet vil gi råd og veiledning til flåten, og at de generelt ønsker å vise at de og næringen har samme ønske om redusert antall hendelser på havet.

Hilde Stange forteller at det er registrert 57 dødsfall på havet de siste ti årene. I 2018 har seks mennesker omkommet på sjøen. I samme periode er det meldt inn om lag 1450 ulykker. Hun mener det særlig i den minste flåten er grunn til å tro at det er underrapportering av hendelser.

– Klem og støt, samt fall ombord er det som forekommer mest, sa hun i sin orientering under møtene. Og minnet samtidig om at det er rapporteringsplikt for hendelser.

– Dette er viktig i det ulykkesforebyggende arbeidet. At vi har oversikt, sa hun.

Hilde Stange var tydelig på at det ikke alltid er kostbare tiltak som skal til for å redusere risiko.

– Gode rutiner, som sjekk av det grunnleggende, er ofte en god begynnelse, sa hun med henvisning til «Sjekk sjarken din-kampanjen» og det gjenbrukbare arket som er laget av Sjøfartsdirektoratet.

Hun tipset også om at det ligger gode råd og tips til risikovurderinger på www.fiskrisk.no.