Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene til alle fartøy som deltar i lukket kystgruppe med 25 prosent, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratets i Bergen.

- Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.