Null sykdommer, ingen dødelighet og lite deformasjoner: Forsøket med å oppdrette rødspette i Austevoll har overrasket fra starten. Ved å bruke kunnskapen fra kveite-oppdrett har forskerne nå fått til så mye rødspette at de vokser ut av karene sine. Etter et vellykket yngelforsøk, er forsker Anders Mangor-Jensen nå i gang med å følge opp veksten på rødspettene.

– Dette er helt fantastisk! Nå sitter vi igjen med to familiegrupper som kan gi oss stamfisk i fremtiden, sier Mangor-Jensen til instituttets hjemmeside.

Vokser tre ganger så fort

Biologisk sett har forsøket gitt få utfordringer fra starten av, og dermed kan rødspette ha potensial til å bli en ny marin oppdrettsart. Datagrunnlaget er ikke klart, men veksten er sammenlignbar med kveita de første 10-12 månedene. I yngelstadiet ser det ut som om rødspetten vokser fortest.

– Vi har klart å oppdrette rødspette med null sykdommer, ingen dødelighet og minimalt med deformasjoner. Fisk som overlever og vokser så godt som dette, har god fiskevelferd, forklarer Mangor-Jensen.

Rødspetten er en lokal art som er tilpasset våre forhold, og som er en populær matfisk i hele Nord-Europa.

For kun 10 måneder siden var disse rødspettene små yngel.

Forsker Anders Mangor-Jensen er i gang med å følge opp veksten på rødspettene. Foto: Havforskningsinstituttet

Hvor store blir de?

Veksten det første året tilsvarer altså kveita. Men om vekstkurven fortsetter å følge kveita også de neste årene, vet man foreløpig ikke. Spørsmålet er om disse flyndrefiskene vokser godt nok til å komme opp i kommersiell størrelse på rundt et kilo innen de er tre år.

– I naturen blir de fisket mye på, og fiskene vi får er derfor veldig små. Villfanget rødspette har en maksvekt på fire-fem kilo, men de som blir fisket er vanligvis rundt et halvt kilo, forklarer Mangor-Jensen og legger til:

– Så i tiden fremover skal disse individene få vokse videre. Håpet er at de skal bli så store at rødspettefiletene er to til tre centimeter tykke.

Etter hvert som rødspettene vokser, skal forskerne også kartlegge genomet til rødspettene. Dette skal gjøres for å se nærmere på hva som bestemmer kjønnet til fisken.

Har 1200 individer

Etter hvert som rødspettene vokser, har forskerne også begynt å kartlegge genomet til rødspettene. Dette skal gjøres for å se nærmere på hva som bestemmer kjønnet til fisken, men også for å gjøre det mulig å finne gode genetiske markører for blant annet vekst og motstandsdyktighet mot sykdom.

– Det som er positivt med en så stor gruppe er at vi kan velge individer til fremtidig stamfisk. Vi vet hvor store stamfiskene til disse gruppene var, men ikke hvor gamle de var. Så genetikken er det vanskelig å uttale seg om. Det gjenstår en del detektivarbeid akkurat her, sier Mangor-Jensen.

Første på over 70 år

Artikkelen som ble lagt ut på Havforskningsinstituttets hjemmeside denne uka er det første vitenskapelige om rødspette-oppdrett som instituttet har publiserte på over 70 år.

Over 10.000 larver har blitt til yngel den siste måneden. Etter hvert skal de flyttes videre til et flatere kar der de kan vokse videre.

Du kan lese mer om første delen av forsøket her.​​​​​​​