Ifølge ukesrapporten fra Norges Sildesalgslag er nå fisket etter tobis i gang, etter at fisket ble åpnet 15. april. I alt fire båter har vært i aktivitet i dette fisket, som startet i området kalt Engelsk Klondyke. Her var det i begynnelsen brukbare dagfangster på rundt ett par hundre tonn, men senere i uke ble fisket dårligere og båtene flyttet seg på sør til Inner Shoal.

Men heller ikke her ble det noe langvarig godt fiske og resten av uken har det vært svært varierende forhold og en del leting på flere områder, skriver sildelaget i sin ukesrapport.

To av de fire båtene som deltar i tobisfisket har vært inne og levert etter første tur. Til sammen er det levert 1.200 tonn kolmule av god størrelse og kvalitet.

I kolmulefisket har det værttre båter på feltet ved St. Kilda ved ukens begynnelse. Båtene hadde ikke værgudene på sin side så det ble noe «bakking» før vinden løyet slik at de fikk lagt uti bruk. Når det først skjedde var fisket brukbart og alle tre fikk de kvantumene som de manglet for å få tatt kvoten.

Et fjerde fartøy ankom feltet litt senere i uken og også det fikk sin restkvote på svært kort tid. Totalt er det denne uke blitt innmeldt 5 700 tonn fra den norske flåte. I tillegg har vi fått innmelding 2 300 tonn fra et færøysk fartøy som ønsket å levere i Norge. I skrivende stund er det ingen norske kolmuletrålere på feltet, melder Sildelaget.

- Neste båt som forventes på feltet er nybygde «RAV». De opplysninger vi har fått fra rederiet er at de vil gå rett på kolmulefiske og at de håper på å være klar om kort tid.