– De som styrer landet i dag er mest opptatt av skatter