100 tonn mer får trålerne i sitt direktefiske etter uer nord for 62°N. Ny maksimalkvote utgjør 680 tonn pr. fartøy.

- Vi minner om at direktefisket kan bli stoppet på kort varsel, heter det i meldingen fra Fiskeridirektøren.