- Vi vil komme med endringer i forskriftene for framvisning av dyr, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) til Avisa Nordland.

Forskriften som gjelder i dag, har blant annet satt en stopper for å kunne ta kongekrabben ut av vann for framvisning.

Det har vanket 5000 kroner i bot om noen skulle finne på å bryte forskriften. Det vil naturlig nok også forsvinne.

Den nye regelen skal sikre at dyr behandles på en forsvarlig måte, men samtidig skal det gis mulighet for blant annet framvisning slik at turistene kan få nærkontakt med krabben.

Ifølge avisen er regjeringens bidrag til lokal mat er å forenkle kjøperegistreringsforskriften. Det vil gjøre det enklere for restauranter og serveringssteder å kjøpe direkte fra båt eller fiskemottak.