- Fiskeridirektoratet region Troms endrer med øyeblikkelig virkning et område på Fugløybanken i Troms og Lopphavet i Finnmark for fiske etter lodde med ringnot. Pelagisk trål får anledning til å drive fiske i området, men bes vise stor aktsomhet for å unngå innblanding av torsk i fangstene, heter det i en melding.

Etter dette er det forbudt å fiske etter lodde med ringnot i et område på Fugløybanken i Troms og Lopphavet i Finnmark, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1 Nord 70 grader 17,4 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter,

2 Nord 70 grader 34,6 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter,

3 Nord 70 grader 39,2 minutter, øst 20 grader 05,7minutter,

4 Nord 70 grader 27,0 minutter, øst 20 grader 08,0 minutter,