I nvg-sildfiske er det samtidig en begrenset flåte som er i aktivitet nå og de fleste er kystbåter. Ukens kvantum ble vel 9 200 tonn og det er fordelt med 2 240 tonn fra ringnot, 1 285 tonn fra trål, 5 475 tonn fra kyst og 200 tonn fra en utenlandsk båt, melder sildelaget.

Gode forventninger

Det er fanget fisk fra Træna i nord til Mørefeltene i sør. Fra flåten rapporteres det foreløpig at det er svært begrensede mengder med sild som vises på de sørlige områdene, eksempelvis Buagrunnen, men det forventes at her vil bli vesentlig større mengder tilgjengelig etter hvert.

Størrelsen, med unntak av et par fangster med 200 grams sild, er 330 gram i snitt. Største snitt er 362 gram, minste 300 gram. Kommende uke forventes en del fiske spesielt på Mørefeltene, denne silden er mest rognmoden og best egnet for rognproduksjon.