Forhandlingene fortsetter i London, der partene måtte melde pass i midten av desember etter at avstandene var for store til at en kunne oppnå enighet, skriver Fiskebåt.

Nå er de klar for en ny runde. Det er satt av fire dager til forhandlingene. Fra Norges Fiskarlag er blant annet Fiskebåt-direktør Audun Maråk og ringnotreder Henning Veibust med i den norske forhandlingsdelegasjonen.