Dagens fartøy er fra 1982, og ifølge fylkeskommunen selv ikke lenger egnet til å fungere som moderne øvingsfartøy for fremtidens fiskere, melder Lofotposten (krever innlogging). Økonomiplanen beskriver behovet for ny båt, men det er ikke satt av penger.

Nå etterlyser Høyres fylkestingsrepresentant Bente Anita Solås en plan utskifting av fartøyet som brukes av Vest-Lofoten videregående skole og Nordland fagskole/Lofoten Maritime.

– Fiskeriutdanningen er inne i en rivende utvikling, både med hensyn til fangstteknologi, og på flåtesiden. Samtidig er inntjeningen god, og rekrutteringen til yrket øker. I denne situasjonen er det sterkt beklagelig at fagutdanningen til yrket ikke har oppdaterte og moderne undervisningshjelpemidler, blant annet et funksjonelt og moderne øvingsfartøy, skriver Solås i sin interpellasjon til fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap).

Ifølge Lofotposten står dagens båt «Skårungen» foran en oppgradering som kan beløpe seg til 10- 15 millioner kroner.

– Det vil være en god anledning til å vurdere om skolen bør få et mer moderne fartøy. Utviklingen på flåtesiden går fort. I tråd med det grønne skiftet bør det satses på hybridbåt, sier Solås til Lofotposten.

I fylkets økonomiplan er nå båt beregnet å skulle koste 33 millioner kroner.