Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe under 15 meter hjemmelslengde som fisker med konvensjonelle redskap. For fartøy i lukket gruppe på og over 15 meter hjemmelslengde øker kvotene slik:

  • For fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 20,9 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 110 %

  • For fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 20,9 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 100 %

  • For fartøy med hjemmelslengde over 21 meter og største lengde under 11 meter øker kvotene med 133 %

  • For fartøy med hjemmelslengde over 21 meter og største lengde over 11 meter øker kvotene med 120 %

Kvoteøkningen innføres for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut. Beslutningen har virkning fra og med torsdag 19. april.