9. mai i år ble sametingspresident Egil Olli og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen enige om en avtale som gir fjordfiskerne lovfestet rett til fiske i de samiske områdene.

NSR avviser avtalen

24.mai i år, kom pressemeldingen fra Sametingets største opposisjonsparti, NSR, hvor de klart avviser avtalen:

– Av respekt for våre forfedre, med tanke på nåtiden og av omtanke for framtidige generasjoner kan vi ikke støtte en avtale som ikke er forankret i vår felles, historiske rett til fiske, skriver Geir Tommy Pedersen i pressemeldingen fra NSR.

– Klokka er tolv

Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon, mener også at avtalen mellom Sametinget og regjeringen er dårlig og kun et lite skritt i riktig retning.

- På tross av dette velger årsmøtet å si ja til denne avtalen, forteller sekretær Jon Egil Nilsen:

– Vi har valgt å si ja til avtalen av to grunner. Det ene er at det begynner å haste veldig, allerede i 1990-91 sa Carsten Smith at klokka var fem på tolv for den sjøsamiske kulturen. Nå er vel kanskje klokka tolv. Så dette er veldig viktig for oss, at vi får noen tiltak som kan ha en viss effekt.

– Det andre er at Sametinget har vært ganske klar på at de vil arbeide videre med den her saken for å få til bedre ordninger, også det var en viktig grunn til at vi kunne si ja, sier Jon Egil Nilsen til NRK Sapmi.