Skreien er her: – Det har vært overraskende gode landinger