Statsministerens kontor har fra 21. september 2012 tilsatt Tord Dale som politisk rådgiver for statsråd Lisbeth Berg-Hansen i Fiskeri- og kystdepartementet.

Han tar over etter Martin Henriksen, som går til stillingen som politisk rådgiver i Arbeidsdepartementet. Tord Dale kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.