I alt er det åtte grunner i innseilinga som skal fjernes. Rekkefølgen på arbeidet som skal utføres for å forbedre innseilinga til Ålesund er:

Tre små grunner i Aspevågen

Grunner i Steingvågsundet

Grunner Kipervika og ved Bålholmen

Dersom alt går som planlagt vil de første sprengingssalvene i selve utdypingarbeidet kunne gå allerede i helga.

Parallelt

I forbindelse med prosjektet er det blant annet behov for å flytte en eksisterende sjøledning for vann. Denne sjøledningen forsyner store deler av Hessa og Skarbøvika.

– Flyttingen er nødvending fordi ledningstraseen ligger langs en av grunnene som skal utdypes i Steinvågsundet. Det vil med andre ord si at arbeidet med å flytte denne vil skje parallelt med at vi starter arbeidet med å fjerne de tre små grunnene i Aspevågen. Når vi er ferdige i Aspevågen er det Steinvågsundet som står for tur, forklarer prosjektleder Martin Fransson i Kystverket i en melding på Kystverkets nettsider.

Normal drift

Det er Ålesund kommune som eier ledningene som skal flyttes, og Kystverket utfører arbeidet i samråd med Vann, avløp og renovasjon (VAR) i kommunen. Anleggsarbeidet utføres av Fagdykk AS.

– Vi forventer at sjøledningen skal være i normal drift under arbeidsoperasjonen, men det er en viss risiko forbundet med flyttingen. Det kan bety midlertidig redusert vannkvalitet som for eksempel misfargning eller forhøyet partikkelinnhold, opplyser Fransson.

Dersom det oppstår et brudd vil kommunen varsle direkte til berørte abonnenter, på nettsiden til Ålesund kommune og gjennom media. Dersom det oppstår brudd vil kommunen utplassere nødvannstanker flere steder på Hessa og i Skarbøvika.