Norsk laks står sterkt og økte med 21 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 41,7 milliarder kroner som er en nedgang på 1,9 milliarder kroner eller fire prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

-Norsk sjømateksport var i oktober på samme nivå som oktober i fjor. Det spises stadig mer norsk laks i de europeiske hjem. Dette bidrar til volumvekst i lakseeksporten fra Norge og styrker laksens posisjon på europeiske middagsbord, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Økning i lakseeksporten

Det ble eksportert laks for 2,7 milliarder kroner i oktober. Dette er en økning på 460 millioner kroner eller 21 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 23,9 milliarder kroner, som er på samme nivå som i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i oktober måned 25,74 kroner mot 23,43 kroner i oktober 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten nådde i oktober 161 millioner kroner som er en økning på 50 millioner kroner eller 45 prosent i forhold til samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,4 milliarder kroner, som er en økning på 265 millioner kroner i forhold til 2011. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

Ned for sild og makrell

Eksporten av sild endte på 340 millioner kroner i oktober, som er en nedgang på 148 millioner kroner eller 30 prosent. Hittil i år er det eksportert sild for 3,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 54 millioner kroner eller to prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrelleksporten falt i oktober med 261 millioner kroner til totalt 929 millioner kroner. Hittil i år er makrelleksporten redusert med 636 millioner kroner til totalt 2,4 milliarder kroner. For makrell er det Japan og Kina som er de viktigste kjøperlandene.

Opp for klippfisk, ned for saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 65 millioner kroner i oktober til en samlet verdi på 545 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert klippfisk for 2,9 milliarder kroner som er en nedgang på 113 millioner kroner.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, endte på totalt 38 millioner kroner som er en nedgang på 13 millioner kroner sammenlignet med oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert saltfisk, inkludert filet, til en verdi av 769 millioner kroner. Dette er en nedgang på 179 millioner kroner.

Både klippfisk- og saltfiskeksporten er preget av fallende priser.

Nedgang for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med ti millioner kroner i oktober til en total eksportverdi på 39 millioner kroner. I oktober falt eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 13 millioner kroner til totalt 108 millioner kroner.