– Arbeiderpartiet vil spille hasard med fiskeresursene, reint hav og norsk turisme. Det sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes forbund til NRK. De representerer den norske havfiskeflåten som hvert år tar de opp verdier for 8–9 milliarder kroner fra Norskehavet.

Fiskebåtrederne reagerer kraftig på at regjeringen vil åpne for olje- og gassleting i Barentshavet. De er også skeptiske til at Arbeiderpartiet nå ønsker å starte oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Nordland.

– Dette er områder som ikke bør åpnes for oljeaktivitet. Både Barentshavet og områdene i Nord-Norge er helt sentrale for gyting av en rekke viktige fiskeslag. Vi har en av verdens største fiskeressurser i disse områdene, og oljeleting vil sette disse i fare, sier Maråk.