Fredag ble det klart at store områder utenfor Lofoten og Vesterålen fredes av den rødgrønne regjeringen i fire år, men olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) vil åpne delene av Nordland VI som har vært midlertidig stengt. Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer kraftig.

– En visshet om åpning i fremtiden er en dødsdom for fiskerinæringa. Kunnskapsinnhentingen bekreftet at sameksistens mellom fiskeri og olje kun er fagre ord. Da må vi lytte til kunnskapen fremfor å tro at det bare er å vente noen år, så går det fint, sier nestleder Vågard Erdahl Nyaas til Bladet Vesterålen.

– Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja huser naturverdier av internasjonal betydning. Bare det at verdens siste store robuste torskestamme gyter her, burde sette en stopper for oljeboring her i all fremtid, mener han.

– Klimaet krever ei grense for oljeindustrien. Om ikke den grensa går ved Lofoten, Vesterålen og Senja begynner vi virkelig å få problemer, poengterer Nyaas overfor Bladet Vesterålen.