Vi snakker om fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) og hennes forhold til Røkke-eide fiskeriinteresser.

Dagbladet skriver at Berg-Hansen mottok omlag 850 000 kroner i honorar for de drøye fire årene hun satt i styret til Aker Seafoods før hun ble fiskeriminister.

Innhentet av fortiden

Etter at hun tiltrådte som minister, erklærte hun seg inhabil i saker som hadde med Aker Seafoods å gjøre. I 2010 erklærte hun seg habil, men nå har hun blitt innhentet av sin fortid som fiskeristrateg for Kjell Inge Røkke og på ny har hun erklært seg inhabil.

Lisbeth Berg-Hansen var Kjell-Inge Røkkes fiskeristrateg fra 2005 til 2009. Året etter godkjente hun en omstridt omorganisering i hans fiskeimperium, skriver hovedstadsavisen.

Nå har hun erklært seg inhabil overfor Røkke-selskapet Aker Seafoods ASA i en sak om aktivitetsplikt ved Norway Seafoods anlegg i Mehamn i Finnmark.

Det skjer samtidig som hun ikke har erklært seg inhabil i forhold til omorganiseringen av Norway Seafoods anlegg blant annet på Melbu.

Aker Seafoods årsrapporter fra årene da Berg-Hansen satt i styret, viser at omstrukturinger har vært tema gjennom hele perioden.

I årsrapporten fra 2006 heter det at: «Regulatoriske endringer, som berører strukturering av flåten, leveringsplikt og distriktskvoter, har stor betydning for Aker Seafoods. Dette griper rett inn i konsernets evne til å betjene markedet, samt lønnsomhet og sysselsetting i distriktene.»

- Ikke strategisk beslutning

På spørsmål om hun som styremedlem i Aker Seafoods deltok i drøfting eller planlegging av omorganiseringen, svarer Berg-Hansen i dag til Dagbladet:

- Så vidt jeg kan huske, ble ikke en strategisk beslutning i denne retning drøftet mens jeg satt i styret, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.