Per 20 desember 2011 har Kystvakten foretatt rundt 1715 fiskeriinspeksjoner dette året. Av disse førte 243 til advarsler og i 35 tilfeller avdekket inspeksjonene regelbrudd som medførte anmeldelse eller oppbringelse til norsk havn for videre etterforskning.

Kystvaktsentralen har mottatt nesten 44 000 henvendelser i løpet av året. Kystvakten har vært satt inn i 114 søk- og redningsaksjoner og foretatt 51 slep.

Av sentrale problemstillinger som er fulgt opp også i 2011 kan nevnes utkast, omlasting i Barentshavet og småfiskproblematikk i Nordsjøen. Kystvakten har også stor fokus på neddreping av fisk og dette vil også ha hovedfokus også i 2012.

Også i 2011 har Kystvakten støttet forskning knyttet til arktiske områder og klimaendringer, blant annet ved KV Svalbard sitt tre ukers tokt i Framstredet i september.